Outra información de agricultura

Outra información de agricultura

Distribución xeral de terras. Datos a nivel comarcal

Distribución de terras. Datos a nivel municipal

Distribución dos principais grupos de cultivos. Datos a nivel comarcal

Inscrición de maquinaria agrícola nova. Datos mensuais

Maquinaria agrícola. Galicia e provincias

Efectivos de gando

Efectivos de gando porcino por tipoloxías. Galicia e provincias

Gando porcino. Distribución de prazas en explotacións industriais. Datos a nivel municipal

Contas do sector agrícola. Galicia e provincias

Valor da produción dos principais grupos de produtos agrarios e gandeiros. Galicia e provincias

Principais producións gandeiras

Principais producións agrícolas

Produción de madeira

Información adicional

 
Compartir: