Características básicas dos fogares

Vivendas familiares: Características e medio. Características básicas das vivendas

Vivendas segundo a clase da vivenda e tipo de edificio

Vivendas segundo a súa superficie

Superficie media das vivendas

Vivendas segundo o número de habitacións. Anos 2010 e 2015

Vivendas segundo o número de habitacións. Anos 1999 e 2005

Vivendas segundo o número de cuartos de baño ou aseos

Vivendas segundo o número de dormitorios

Vivendas segundo a súa antigüidade

Antigüidade media das vivendas

Vivendas segundo o réxime de tenza

Fogares segundo a carga que supoñen os gastos totais da vivenda

Información relacionada

 
Compartir: