Características básicas dos fogares

Vivendas familiares: Características e medio. Cambios de vivenda dos fogares

Fogares segundo o número de anos que leva residindo na actual vivenda

Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio

Fogares con expectativa de cambio de vivenda nos próximos 6 meses

Fogares con expectativa de cambio nos próximos 6 meses segundo a razón principal do cambio

Información relacionada

 
Compartir: