Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados

Principais táboas

Resultados detallados

Constitucións de sociedades mercantís

Outras modificacións de sociedades mercantís

Información anterior

Nota: ata decembro de 2011 as series anuais e mensuais foron extraídas da información proporcionada pola Estadística de sociedades mercantiles do INE. A partir de xaneiro de 2012 a información procede da explotación realizada polo IGE do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Información adicional

 
Compartir: