Escenario macroeconómico

Escenario macroeconómico

Introdución

O IGE difunde o escenario macroeconómico para Galicia de horizonte bianual.

O escenario macroeconómico refírese á evolución prevista do Produto Interior Bruto (PIB) e dos seus compoñentes desde a óptica da demanda: consumo privado, consumo público, formación bruta de capital, exportacións e importacións de bens e servizos. O cadro complétase coas previsións do emprego: postos de traballo equivalentes a tempo completo e taxa de paro.

A información de base para elaborar as previsións son as Contas económicas anuais e as Contas económicas trimestrais elaboradas polo IGE.

O método utilizado é un modelo de estimación de agregados macroeconómicos a curto prazo, en un marco coherente cos escenarios propostos para as economías española e internacional.

As ecuacións do modelo, así como una explicación máis detallada do mesmo, están dispoñibles no seguinte enlace: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/documentos_tecnicos_03.pdf

Escenario macroeconómico 2015-2016. Outubro 2015

Taxas de variación anuais. Porcentaxes

Previsións anteriores

Definicións

 
Compartir: