3204-01-AE05 Estatística de permisos de marisqueo a pé

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción

Obxectivos informativos:

 • 3.2.04. Características das unidades de produción

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: permisos de marisqueo a pé

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.  

Permisos para o marisqueo

Forma de cobertura: autocobertura

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3204-01-AE05. Estatística de permisos de marisqueo a pé. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2017: 3204-01-AE05. Estatística de permisos de marisqueo a pé. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE610. Estatística de permisos de marisqueo a pé. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2015: AE610. Estatística de permisos de marisqueo a pé. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: AE610. Estatística de permisos de marisqueo a pé. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: