3204-02-AE05 Estatística de produción da acuicultura mariña

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 3.2.04. Características das unidades de produción

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: establecementos de cultivos mariños

Variables de estudo: cantidade e importe

Variables de clasificación: especies, destino da produción

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: establecemento

Unidade informante: establecemento

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: distrito marítimo

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3204-02-AE05. Estatística de produción da acuicultura mariña. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2017: 3204-02-AE05. Estatística de produción da acuicultura mariña. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE622. Estatística de produción de acuicultura mariña. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2015: AE622. Estatística de produción de acuicultura mariña. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: AE622. Estatística de produción de acuicultura mariña. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 32-401. Estatística de produción de acuicultura mariña: en proxecto. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 32-401. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 32202. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2010: 32202. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2009: 32202. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2008: 32202. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2007: 32202. Estatística de produción de acuicultura mariña: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.21 Estatística de produción de acuicultura mariña
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: