4201-01-AE05 Indicadores de innovación

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer, nunha epígrafe específica, uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos

Obxectivos informativos:

 • 4.2.01. I+D+i nas empresas
 • 4.2.02. I+D+i nas administracións
 • 4.2.03. I+D+i na universidade

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: actividades de innovación

Variables de estudo: gasto en I+D, PEMES que realizan innovación, solicitude de patentes

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Enquisa sobre a innovación nas empresas e Estatística sobre actividades de I+D (INE), Enquisa de poboación activa (IGE/INE), Oficina española de patentes e marcas

Variable proporcionada pola fonte: indicador

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario--100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural----
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)--00
Puntualidade (TP4)--100-
Relevancia (R1) 355
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 4201-01-AE05. Indicadores de innovación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 4201-01-AE05. Indicadores de innovación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 4201-01-AE05. Indicadores de innovación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE626. Indicadores de innovación. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE626. Indicadores de innovación. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE626. Indicadores de innovación. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: