2601-01-AE05 Estatística de bibliotecas públicas

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer información do equipamento físico e humano dos diferentes tipos de bibliotecas

Obxectivos informativos:

 • 2.6.01. Equipamentos e recursos culturais

Características técnicas

Tipoloxía: estatística exhaustiva

Ámbitos de estudo

Alcance: bibliotecas públicas

Variables de estudo: puntos de servizo, coleccións (libros, folletos…) e préstamos

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: biblioteca

Unidade informante: biblioteca

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • listaxes

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2601-01-AE05. Estatística de bibliotecas públicas. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 • 2017: 2601-01-AE05. Estatística de bibliotecas públicas. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE628. Estatística de bibliotecas públicas. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 • 2015: AE628. Estatística de bibliotecas públicas. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 • 2014: AE628. Estatística de bibliotecas públicas. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 • 2013: 26-101. Estatística de bibliotecas públicas: en proxecto. Secretaría Xeral de Cultura (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
 • 2012: 26-101. Estatística de bibliotecas públicas: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura (Consellería de Cultura e Turismo)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 26102. Estatística de bibliotecas públicas: en curso. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura (Consellería de Cultura e Turismo)
 • 2010: 26102. Estatística de bibliotecas públicas: en curso. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura (Consellería de Cultura e Turismo)
 • 2009: 26102. Explotación do rexistro de bibliotecas: en curso. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural (Consellería de Cultura e Deporte)
 • 2008: 26102. Explotación do rexistro de bibliotecas: en curso. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural (Consellería de Cultura e Deporte)
 • 2007: 26102. Explotación do rexistro de bibliotecas: en curso. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural (Consellería de Cultura e Deporte)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.4.2 Directorio de bibliotecas
 • PGE 1998-2001: 59. Directorio de bibliotecas
 
Compartir: