2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Obter un indicador que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha vivenda

Obxectivos informativos:

 • 2.7.01. Demanda e acceso á vivenda

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: indicador composto ou sintético

Ámbitos de estudo

Alcance: mercado inmobiliario e préstamos hipotecarios

Variables de estudo: grao de accesibilidade a vivenda

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Estatística de prezos do m2 da vivenda libre do Ministerio de Fomento, tipo de xuro do Banco de España, Encuesta trimestral de coste laboral (INE) e Estatística de construción de edificios (IGE)

Variable proporcionada pola fonte: indicador

Obtención da información: 

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2701-01-AE05. Accesibilidade á vivenda. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2701-01-AE05. Accesibilidade á vivenda. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE601. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE601. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE601. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE601. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE601. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE211. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE211. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE211. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE211. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE211. Accesibilidade á vivenda. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: