3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Proporcionar información relativa ás principais características e indicadores de estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia

Obxectivos informativos:

 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: establecementos en Galicia de empresas con sede social fóra e empresas con sede social en Galicia con actividade fóra

Variables de estudo: empresas, emprego e volume de negocio

Variables de clasificación: actividade económica e tamaño da empresa (emprego)

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos das enquisas estruturais de empresas do INE

Unidade estatística elemental: empresa

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3801-04-OE05. Indicadores de multilocalización empresarial: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3801-04-OE05. Indicadores de multilocalización empresarial: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 38-105. Estatística de multilocalización empresarial: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 38-105. Estatística de multilocalización empresarial: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 38-105. Estatística de multilocalización empresarial: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: