2103-01-OE05 Proxeccións de fogares

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Estimar o número de fogares galegos en distintas datas do futuro

Obxectivos informativos:

 • 2.1.03. Dinámica dos fogares

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: proxeccións

Ámbitos de estudo

Alcance: fogares galegos

Variables de estudo: número de fogares, tamaño do fogar e tipoloxía do fogar

Variables de clasificación: grupo de idade e sexo da persoa de referencia

Periodicidade: 

 • irregular

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Censo de población y viviendas (INE), Enquisa estrutural a fogares (IGE), Proxeccións de poboación a curto prazo (IGE)

Variable proporcionada pola fonte: fogar, persoa de referencia do fogar

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: grupos de comarcas

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2103-01-OE05. Proxeccións de fogares: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 21-301. Proxeccións de fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: 21-301. Proxeccións de fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 21202. Proxeccións de fogares: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: non incluído
 • 2009: 21202. Proxeccións de fogares: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 21202. Proxeccións de fogares: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 1.0.6 Proxeccións de fogares
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: