2104-01-OE05 Proxeccións de poboación a curto prazo

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Estimar a evolución da poboación galega a curto prazo en base á información demográfica dispoñible

Obxectivos informativos:

 • 2.1.04. Proxeccións demográficas

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: proxeccións

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en Galicia

Variables de estudo: cifras de poboación

Variables de clasificación: sexo e grupos de idade

Periodicidade: 

 • regular: bienal

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Proyecciones de población (INE), Cifras de población (INE), Cifras poboacionais de referencia (IGE), Movimiento Natural de la Población (INE), Movementos migratorios (IGE)

Variable proporcionada pola fonte: persoa

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: comarcas

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2104-01-OE05. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 21-401. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: 21-401. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 21-401. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 21-401. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 21201. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 21201. Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 21201. Proxeccións de poboación: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 21201. Proxeccións de poboación: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 1.0.5 Proxeccións de poboación
 • PGE 1998-2001: 7. Proxeccións de poboación
 
Compartir: