3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e categorías

Obxectivos informativos:

 • 3.1.03. Maquinaria e outro capital agrario

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola

Variables de estudo: altas, baixas e existencias

Variables de clasificación: tipo de maquinaria

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros administrativos.  

Rexistro de Maquinaria Agrícola

Unidade estatística elemental: máquina

Unidade informante: agricultor

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3103-01-OE05. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3103-01-OE05. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-301. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-301. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-301. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 31-301. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 31-301. Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 31103. Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 31103. Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 31103. Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 31103. Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 31103. Explotación do rexistro de maquinaria agrícola: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.7 Censo de maquinaria agraria
 • PGE 1998-2001: 78. Censo de maquinaria agraria
 
Compartir: