3102-03-OE05 Sector porcino industrial

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento

Obxectivos: 

    Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial -efectivos e explotacións- na Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 3.1.02. Efectivos gandeiros
 • 3.1.07. Características das explotacións agrarias

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: efectivos e explotacións do sector porcino industrial na comunidade autónoma

Variables de estudo: efectivos, prazas das explotacións

Variables de clasificación: tipo de explotación

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: explotación

Unidade informante: explotación

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3102-03-OE05. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3102-03-OE05. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-201. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-201. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-201. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 31-201. Sector porcino industrial: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 31-201. Sector porcino industrial: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 31303. Sector porcino industrial: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 31303. Sector porcino industrial: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 31303. Sector porcino industrial: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 31303. Sector porcino industrial: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 31303. Sector porcino industrial: en proxecto. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: