9101-01-AE05 Incendios forestais

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada

Obxectivos informativos:

 • 9.1.01. Meta do Plan Galego de Estatística 2012-2016 (1.1.6 Incendios forestais)

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: lumes forestais

Variables de estudo: número de lumes, superficie queimada

Variables de clasificación: tipo de superficie queimada

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.

Unidade estatística elemental: lume forestal

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: distritos forestais

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 9101-01-AE05. Incendios forestais. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 9101-01-AE05. Incendios forestais. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE614. Incendios forestais. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: AE614. Incendios forestais. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: AE614. Incendios forestais. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 11-601. Incendios forestais: en proxecto. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 11-601. Incendios forestais: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 11401. Incendios forestais: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 11401. Incendios forestais: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 11401. Incendios forestais: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 11401. Incendios forestais: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 11401. Incendios forestais: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 4.0.5 Incendios forestais
 • PGE 1998-2001: 76. Incendios forestais
 
Compartir: