2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento

Obxectivos: 

    Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: persoal ao servizo da Administración autonómica

Variables de estudo: efectivos

Variables de clasificación: áreas funcionais (administración, docencia, instituciones sanitarias…) e tipo de persoal (funcionario, laboral…)

Periodicidade: 

 • regular: semestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.  

Rexistro de persoal

Unidade estatística elemental: persoa

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: observación directa

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2401-02-OE05. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2017: 2401-02-OE05. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 24-102. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2015: 24-102. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2014: 24-102. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2013: 24-102. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2012: 24-102. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral de Función Pública (Consellería de Facenda)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 24410. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral de Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2010: 24410. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral de Función Pública (Consellería de Facenda)
 • 2009: 24410. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento. Dirección Xeral de Función Pública (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)
 • 2008: 24410. Persoal ao servizo da Administración autonómica: en proxecto. Dirección Xeral de Función Pública (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza)
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.6.15 Estatística de persoal e salarios nas administracións públicas
 • PGE 1998-2001: 50. Estatística de personal
 
Compartir: