2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral de Emprego. Consellería de Economía, Emprego e Industria

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de reinicio de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: centros de traballo de nova creación, reanudación da actividade, cambio de actividade e traslado

Variables de estudo: centros de traballo e traballadores ocupados nestes centros.

Variables de clasificación: centro de traballo: actividade económica e clasificación (creación, reinicio, cambio de actividade e traslado) do centro; traballadores: sexo

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Comunicación de apertura ou continuación da actividade (Codigo de procedemento TR803A)

Unidade estatística elemental: centro de traballo

Outra unidade estatística: traballador

Unidade informante: centro de traballo

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2401-04-OE05. Apertura de centros de traballo: en curso. Secretaría Xeral de Emprego (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2017: 2401-04-OE05. Apertura de centros de traballo: en curso. Secretaría Xeral de Emprego (Consellería de Economía, Emprego e Industria)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 24-104. Apertura de centros de traballo: en curso. Secretaría Xeral de Emprego (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2015: 24-104. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2014: 24-104. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2013: 24-104. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2012: 24-104. Apertura de centros de traballo: en curso (con proxecto provisional). Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 24401. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2010: 24401. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2009: 24401. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)
 • 2008: 24401. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)
 • 2007: 24401. Apertura de centros de traballo: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.6.16 Directorio de centros de traballo
 • PGE 1998-2001: 48. Directorio de centros de traballo
 
Compartir: