2402-01-OE05 Sinistralidade laboral

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Consellería de Economía, Emprego e Industria

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades profesionais segundo as características do accidente-enfermidade, das empresas e das persoas traballadoras

Obxectivos informativos:

 • 2.4.02. Accidentes laborais e enfermidades profesionais

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais con baixa

Variables de estudo: accidentes, enfermidades profesionais e índice de incidencia

Variables de clasificación: nivel de gravidade, sector de actividade, sexo, idade, etc.

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Partes de accidentes establecido na Orde TAS/2923/2002 (BOE núm. 279, 21 de novembro de 2002) e parte de enfermidades profesionais OrdeTAS/1/2007 (BOE núm. 482, do 4 de xaneiro de 2007)

Unidade estatística elemental: accidente de traballo e enfermidade profesional

Unidade informante: empresario e mutua aseguradora

Forma de cobertura: observación directa

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural6777
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)0000
Puntualidade (TP4)100100100100
Relevancia (R1) 233
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2402-01-OE05. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2018: 2402-01-OE05. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2017: 2402-01-OE05. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Economía, Emprego e Industria)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 24-201. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2015: 24-201. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2014: 24-201. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2013: 24-201. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2012: 24-201. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 24102. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2010: 24102. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2009: 24102. Sinistralidade laboral: en curso. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Consellería de Traballo)
 • 2008: 24102. Sinistralidade laboral: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)
 • 2007: 24102. Sinistralidade laboral: en curso. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.6.12 Sinistralidade laboral
 • PGE 1998-2001: 45. Sinistralidade laboral
 
Compartir: