2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na Comunidade Autónoma, xunto cos nomes dos recén nados

Obxectivos informativos:

 • 2.1.01. Estática e dinámica da poboación

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en Galicia

Variables de estudo: nacementos, defuncións e matrimonios

Variables de clasificación: idade, sexo e nacionalidade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Partos, matrimonios e defuncións enviados polo Instituto Nacional de Estatística

Unidade estatística elemental: nacemento, defunción e matrimonio

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2101-04-AE05. Explotación do movemento natural da poboación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2101-04-AE05. Explotación do movemento natural da poboación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE301. Explotación do movemento natural da poboación. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 1.0.3 Movemento natural da poboación
 • PGE 1998-2001: 3. Movemento natural da poboación: nacementos
 
Compartir: