2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 2.1.01. Estática e dinámica da poboación

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: cambios de residencia con orixe e/ou destino na comunidade autónoma

Variables de estudo: variacións de residencia

Variables de clasificación: idade, sexo, nacionalidade e lugar de nacemento

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Cambios de residencia no PMH do Instituto Nacional de Estadística

Unidade estatística elemental: variación de residencia

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario--100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural8888
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)0000
Puntualidade (TP4)100100100100
Relevancia (R1) 222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2101-05-AE05. Explotación dos movementos migratorios. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2101-05-AE05. Explotación dos movementos migratorios. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2101-05-AE05. Explotación dos movementos migratorios. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE302. Explotación dos movementos migratorios. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 1.0.4 Movementos migratorios
 • PGE 1998-2001: 6. Movementos migratorios. Galicia
 
Compartir: