3101-01-OE05 Superficies agrícolas

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas

Obxectivos informativos:

 • 3.1.01. Superficies agrarias

Características técnicas

Tipoloxía: toma directa de datos

Ámbitos de estudo

Alcance: cultivos agrícolas

Variables de estudo: superficie

Variables de clasificación: cultivos agrícolas

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: medicións.

Unidade estatística elemental: parcela agrícola

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: comarcas

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3101-01-OE05. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3101-01-OE05. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-101. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-101. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-101. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 31-101. Superficies agrícolas: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 31-101. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 31105. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 31105. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 31105. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 31105. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 31105. Superficies agrícolas: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.8 Avance de superficies e produccións agrarias
 • PGE 1998-2001: 95. Avance de superficies e produccións agrarias
 
Compartir: