3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de gando bovino

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

    Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas así como os datos das explotacións e as súas dimensións

Obxectivos informativos:

 • 3.1.02. Efectivos gandeiros

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: explotacións de gando bovino

Variables de estudo: efectivos de gando e explotacións

Variables de clasificación: orientación produtiva (leite e carne) e dimensión da explotación

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros administrativos.  

Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia creado polo Decreto 253/2008 (DOG núm. 218, do 10 de novembro de 2008)

Unidade estatística elemental: explotación

Unidade informante: explotación

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100550100
Calendario10000100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural915*21*21
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)06*24*36
Puntualidade (TP4)1000033
Relevancia (R1) 122
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 3102-01-OE05. Explotación do Rexistro de gando bovino: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2018: 3102-01-OE05. Explotación do Rexistro de gando bovino: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3102-01-OE05. Explotación do Rexistro de gando bovino: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-203. Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-203. Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-203. Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 31-203. Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 31-203. Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 31102. Explotación do rexistro de gando bovino: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 31102. Explotación do rexistro de gando bovino: en curso. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 31102. Explotación do rexistro de gando bovino: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 31102. Explotación do rexistro de gando bovino: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 31102. Explotación do rexistro de gando bovino: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.1 Explotación do rexistro de gando bovino
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: