3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento

Obxectivos: 

    Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade Autónoma e o destino desta carne

Obxectivos informativos:

 • 3.1.05. Sacrificio de gando

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: matadoiros

Variables de estudo: reses sacrificadas e produción de carne

Variables de clasificación: tipo de gando sacrificado (bovino, porcino, ovino, caprino, equino, aves e coellos)

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: matadoiro

Unidade informante: matadoiro

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3105-01-OE05. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3105-01-OE05. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 31-501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 31-501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 31501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 31501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 31501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 31501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 31501. Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.4 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros
 • PGE 1998-2001: 96. Estatística de sacrificio de gando
 
Compartir: