2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Elaborar e difundir resultados estatísticos sobre as pensións non contributivas e outras prestacións procedentes de diversas fontes

Obxectivos informativos:

 • 2.5.03. Pensións e outras prestacións

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: pensións e outras prestacións

Variables de estudo: persoas perceptoras, prestacións

Variables de clasificación: idade e sexo da persoa perceptora, tipoloxía da prestación

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Información subministrada directamente pola Consellería de Política Social

Variable proporcionada pola fonte: pensión

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018
Grao de execución100100100100
Calendario--100100
Oportunidade (TP1) estrutural----
Oportunidade (TP1) conxuntural----
Oportunidade (TP2) estrutural111077
Oportunidade (TP2) conxuntural----
Retraso (TP3)0000
Puntualidade (TP4)100100100100
Relevancia (R1) 222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententen
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 2503-02-AE05. Pensións e outras prestacións. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2503-02-AE05. Pensións e outras prestacións. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2503-02-AE05. Pensións e outras prestacións. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE314. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE314. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE314. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE314. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE314. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE306. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE306. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE306. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: AE306. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE306. Pensións e outras prestacións. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.6.14 Estatísticas de pensións e outras prestacións
 • PGE 1998-2001: 52. Estatística de pensións e outras prestacións
 
Compartir: