4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer información sobre as exportacións e importacións dos produtos tecnolóxicos

Obxectivos informativos:

 • 4.2.04. Comercio externo de produtos tecnolóxicos

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario de produtos tecnolóxicos

Variables de estudo: valor monetario das exportacións/expedicións, importacións/introducións e saldo

Variables de clasificación: tipo de produto

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos da Agencia Estatal de Administración Tributaria extraídos directamente da súa páxina de internet

Unidade estatística elemental: conxunto de transaccións

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 4204-01-AE05. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 4204-01-AE05. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE316. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE316. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE316. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE316. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE316. Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: