3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Elaborar e difundir resultados estatísticos a partir da información procedente da Axencia Estatal de Administración Tributaria e dos tributos recadados e xestionados pola Comunidade Autónoma a nivel de concello

Obxectivos informativos:

 • 3.6.02. Ingresos tributarios e non tributarios

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas residentes en Galicia

Periodicidade: 

 • regular: mensual

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Información da axencia tributaria e da intervención xeral da administración autonómica

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3602-01-AE05. Explotación estatística da información tributaria. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3602-01-AE05. Explotación estatística da información tributaria. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE317. Explotación estatística da información tributaria. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE317. Explotación estatística da información tributaria. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE317. Explotación estatística da información tributaria. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE317. Explotación estatística da información tributaria. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE317. Explotación estatística da información tributaria. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: