3201-01-OE05 Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Coñecer as características -actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)- da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma

Obxectivos informativos:

 • 3.2.01. Buques pesqueiros

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: buques pesqueiros con base nos portos da comunidade autónoma

Variables de estudo: buques, eslora (m), potencia (CV) e arqueo (GT)

Variables de clasificación: caladoiros, artes empregadas e tramos de eslora, de arqueo e de potencia.

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros administrativos.  

Rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma regulado polo Decreto 97/2005 (DOG núm. 86, do 5 de maio de 2005)

Unidade estatística elemental: buque pesqueiro

Unidade informante: armador ou propietario do buque

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: zonas de produción pesqueira e marisqueira

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3201-01-OE05. Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2017: 3201-01-OE05. Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 32-101. Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2015: 32-101. Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 32-101. Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 32-101. Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 32-101. Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 32102. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2010: 32102. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2009: 32102. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2008: 32102. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da comunidade autónoma: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2007: 32102. Explotación do rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.18 Censo da flota pesqueira
 • PGE 1998-2001: 14. Censo da flota pesqueira
 
Compartir: