3203-01-OE05 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou centros de primeira venda autorizados

Obxectivos informativos:

 • 3.2.03. Primeira venda de produtos pesqueiros

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: primeira venda de produtos pesqueiros frescos

Variables de estudo: cantidade e importe

Variables de clasificación: especie

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Notas de primeira venda

Unidade estatística elemental: nota de primeira venda

Outra unidade estatística: lonxa ou centro de venda autorizado, mariscadores a pé e buques (rexistrados en Galicia, comunitarios e de terceiros países)

Unidade informante: lonxa, centro de venda ou outro establecemento autorizado para a venda de pesca fresca.

Forma de cobertura: observación directa

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira venda de pesca fresca

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3203-01-OE05. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2017: 3203-01-OE05. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 32-301. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2015: 32-301. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 32-301. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 32-301. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Secretaría Xeral do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 32-301. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 32201. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2010: 32201. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)
 • 2009: 32201. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2008: 32201. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)
 • 2007: 32201. Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso. Dirección Xeral de Recursos Mariños (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.19 Estatística de vendas en primeira comercialización
 • PGE 1998-2001: 99. Pesca: estatística de vendas en primeira comercialización
 
Compartir: