2604-01-AE05 EEF. Coñecemento e uso do galego

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Analizar o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas e o seu uso en distintos ámbitos sociais

Obxectivos informativos:

 • 2.6.04. Prácticas lingüísticas

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: coñecemento e uso (nos ámbitos familiar, social, laboral…) do galego

Variables de clasificación: sexo, idade, nivel de estudos, lugar de nacemento, tamaño do municipio…

Periodicidade: 

 • regular: cada cinco anos

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.  

Módulo específico da Enquisa estrutural a fogares do IGE

Unidade estatística elemental: persoa

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: grupos de comarcas e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: non incluído
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: non incluído
 • 2015: non incluído
 • 2014: AE325. EEF. Coñecemento e uso do galego. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: 26401. Enquisa de condicións de vida. Coñecemento e uso do galego: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 26401. Enquisa de condicións de vida. Coñecemento e uso do galego: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.3.5 Enquisa de condicións de vida das familias
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: