2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado a nivel de Galicia e provincias

Obxectivos informativos:

 • 2.2.01. Asistencia sanitaria
 • 3.6.03. Recursos e gasto na sanidade

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: establecementos sanitarios con réxime de internado

Variables de estudo: camas, persoal, atención a enfermos, gastos

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.  

Información subministrada directamente polo Servizo Galego de Saúde

Unidade estatística elemental: establecemento sanitario

Forma de cobertura: non procede

Forma de recollida: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2201-02-AE05. Información estatística do sistema sanitario galego. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2201-02-AE05. Información estatística do sistema sanitario galego. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE340. Información estatística do sistema sanitario galego. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: