3702-01-OE05 Prezos da terra

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en cumprimento

Obxectivos: 

    Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a evolución do prezo da terra

Obxectivos informativos:

 • 3.7.02. Prezos no sector primario

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos diferentes dos agrícolas

Variables de estudo: prezos da terra por hectárea

Variables de clasificación: tipoloxía agronómica

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade informante: comprador e vendedor de terras, rexistros, notarías, profesionais do sector..

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3702-01-OE05. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3702-01-OE05. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 37-202. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 37-202. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 37-202. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 37-202. Prezos da terra: en cumprimento. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 37-202. Prezos da terra: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 37203. Prezos da terra: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 37203. Prezos da terra: en cumprimento. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: 37203. Prezos da terra: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2008: 37203. Prezos da terra: en cumprimento. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)
 • 2007: 37203. Prezos da terra: en curso. Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.5.6 Prezos da terra
 • PGE 1998-2001: 98. Prezos da terra
 
Compartir: