3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia para dispoñer del dun xeito máis áxil

Obxectivos informativos:

 • 3.7.02. Prezos no sector primario

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: compradores de leite autorizados

Variables de estudo: cantidade e importe

Variables de clasificación: tamaño da explotación

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Declaración da contabilidade material de compra de leite segundo modelo oficial

Unidade estatística elemental: compra mensual de leite por productor

Unidade informante: comprador de leite autorizado

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3702-02-OE05. Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 3702-02-OE05. Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 37-204. Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso. Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 37-204. Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 37-204. Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: 37-204. Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso. Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2012: 37-204. Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en implantación. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 37205. Explotación do rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en proxecto. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2010: 37205. Explotación do rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite: en proxecto. Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais (Consellería do Medio Rural)
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: