2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Ofrecer cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal

Obxectivos informativos:

 • 2.1.01. Estática e dinámica da poboación

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en Galicia

Variables de estudo: cifras poboacionais

Variables de clasificación: sexo e idade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Cifras de población (INE), Movimiento natural de la población (INE) e Movementos migratorios (IGE)

Variable proporcionada pola fonte: persoa

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2101-02-OE05. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2101-02-OE05. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 21-102. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 21-102. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 21-102. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 21-102. Cifras poboacionais de referencia: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 21-102. Cifras poboacionais de referencia: en proxecto. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: