3705-01-OE05 Índices de competitividade

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da economía galega nos mercados internacionais

Obxectivos informativos:

 • 3.7.05. Competitividade

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario

Variables de estudo: saldo comercial, ratio de penetración das importacións no mercado interno, cota de exportación nos mercados mundiais e indicadores do tipo de cambio, prezos, etc.

Variables de clasificación: grupos de países (mercados)

Periodicidade: 

 • regular: mensual

 • regular: trimestral

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos facilitados pola AEAT sobre os intercambios coa UE (Intrastat) e terceiros países (DUA), información estatística elaborada (IPC, Índices de costes laborais) e outra información (tipos de cambio)

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: números índice

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3705-01-OE05. Índices de competitividade: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3705-01-OE05. Índices de competitividade: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 37-801. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 37-801. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 37-801. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 37-801. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 37-801. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 37107. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 37107. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 37107. Índices de competitividade: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 37107. Índices de competitividade: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 37107. Índices de competitividade: en proxecto. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: