3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade empresarial galega

Obxectivos informativos:

 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: sociedades mercantís que teñen a sede social en Galicia

Variables de estudo: cifras de negocio

Variables de clasificación: tamaño da empresa, sector económico

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)

Unidade estatística elemental: empresa

Unidade informante: empresa

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3801-02-OE05. Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3801-02-OE05. Indicadores do sector empresarial: en reestruturación. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 38-102. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 38-102. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 38-102. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 38-102. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 38-102. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 38203. Indicadores do sector empresarial: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 38203. Indicadores do sector empresarial: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: non incluído
 • 2008: 38203. Indicadores do sector empresarial: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 38203. Indicadores do sector empresarial: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.3.2 Eficacia empresarial
 • PGE 1998-2001: 23. Análise económico-financeira sectorial de empresas galegas
 
Compartir: