3903-01-OE05 Marco input-output

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia

    Durante o ano 2018 iniciaranse os traballos para o cambio de base a ano de referencia 2016. Farase unha Enquisa de Consumos Intermedios

Obxectivos informativos:

 • 3.9.03. Marco input-output

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: contas económicas e balances

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas con centros de interese económico no territorio económico galego

Variables de estudo: fluxos de bens e servizos, custos de produción, renda xerada, …

Variables de clasificación: ramas de actividade, produtos e sectores institucionais

Periodicidade: 

 • irregular

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Enquisa de Contas Económicas Anuais, microdatos doutras enquisas, información elaborada procedente de varios organismos e información subministrada directamente polas unidades económicas

Variable proporcionada pola fonte: unidade económica

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: contas ou estados contables

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3903-01-OE05. Marco input-output: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: non incluído
 • 2015: 39-201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 39-201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 39-201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 39-201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 39201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: non incluído
 • 2009: 39201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 39201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 39201. Marco input-output: en curso. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.2.1 Táboas input-output
 • PGE 1998-2001: 26. Táboa input-output de Galicia
 
Compartir: