2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos: 

    Obter información adicional, en colaboración co INE, sobre a caracterización do mercado laboral en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª entrevista da Enquisa de Poboación Activa (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional e busca de emprego e cambio de residencia no último ano

Obxectivos informativos:

 • 2.3.02. Ensino obrigatorio
 • 2.3.03. Ensino postobrigatorio non universitario
 • 2.3.05. Ensino universitario
 • 2.3.07. Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas
 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral
 • 2.4.04. Outras condicións laborais

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares

Variables de estudo: estudos, condicións no traballo, experiencia laboral e busca de emprego

Variables de clasificación: sexo, idade, relación coa actividade económica e situación profesional

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execuciónn.i.100100100100100100
Calendarion.i.-100100100100100
Oportunidade (TP1) estruturaln.i.------
Oportunidade (TP1) conxunturaln.i.------
Oportunidade (TP2) estruturaln.i.666666
Oportunidade (TP2) conxunturaln.i.------
Retraso (TP3)n.i.-00000
Puntualidade (TP4)n.i.-100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)n.i. -8 anos9 anos10 anos11 anos
Relevancia (R1)n.i.111111
Ligazón única e exclusiva (AC1)n.i.tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2)n.i.posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 2401-11-AE06. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2021: 2401-11-AE05. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2020: 2401-11-AE05. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2019: 2401-11-AE05. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2401-11-AE05. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2401-11-AE05. EPA. Variables de submostra. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE337. EPA. Variables de submostra. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

  non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: