Actividades estatísticas de: Instituto Galego de Estatística

0004-01-AE05 Panorama rural e urbano

0004-02-AE05 Panorama dos sete grandes concellos

0004-03-AE05 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2

2101-01-OE05 Indicadores demográficos

2101-02-OE05 Cifras poboacionais de referencia

2101-03-OE05 Táboas de mortalidade

2101-04-AE05 Explotación do movemento natural da poboación

2101-05-AE05 Explotación dos movementos migratorios

2101-06-AE05 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

2101-09-AE05 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

2101-10-AE05 Indicadores migratorios

2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

2103-01-OE05 Proxeccións de fogares

2104-01-OE05 Proxeccións de poboación a curto prazo

2201-02-AE05 Información estatística do sistema sanitario galego

2203-01-AE05 Esperanza de vida sen limitación

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e Mutualidades

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

2401-15-AE05 Proxeccións das taxas de actividade

2403-01-AE05 Estudo sobre salarios

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2404-02-AE05 EEF. Condicións no traballo

2404-03-AE05 EPA. Módulo sobre organización e duración da xornada laboral

2501-01-OE05 Enquisa conxuntural a fogares

2502-01-OE05 Indicadores de cohesión social

2503-02-AE05 Pensións e outras prestacións

2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2506-01-OE05 Sistema de indicadores de lonxevidade

2506-04-AE05 EEF. Módulo sobre a poboación dependente

2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

2506-06-OE05 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais

2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade

2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores

2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar

2510-01-AE05 EEF. Capital social: benestar

2604-01-AE05 EEF. Coñecemento e uso do galego

2701-01-AE05 Accesibilidade á vivenda

2702-01-AE05 EEF. Características básicas dos fogares

3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

3302-01-AE05 Explotación do índice de produción industrial

3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

3401-02-OE05 Estatística de construción de edificios

3501-01-OE05 Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos

3501-02-AE05 Explotación do índice de comercio polo miúdo

3504-05-AE05 Indicador da intensidade da demanda turística

3602-01-AE05 Explotación estatística da información tributaria

3701-01-AE05 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

3703-01-OE05 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario

3704-01-AE05 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

3705-01-OE05 Índices de competitividade

3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

3801-02-OE05 Contas das sociedades mercantís de Galicia

3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

3801-04-OE05 Indicadores de multilocalización empresarial

3801-05-OE05 Enquisa a empresas multilocalizadas

3801-06-AE05 Indicadores de demografía empresarial

3901-01-OE05 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo

3901-02-AE05 Banco de series de conxuntura

3902-01-OE05 Contas económicas anuais

3902-02-OE05 Contas económicas trimestrais

3902-03-OE05 Produto interior bruto municipal

3902-04-OE05 Renda municipal do sector fogares

3902-05-OE05 Contas do sector fogares

3903-01-OE05 Marco input-output

3903-02-AE05 Actualización do Marco input-output

3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social

4101-01-AE05 EEF. Novas tecnoloxías

4201-01-AE05 Indicadores de innovación

4204-01-AE05 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

8000-01-OE05 Indicadores de xénero

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

9999-03-AE05 Indicadores de contexto da economía galega


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: