Enquisa estrutural a fogares

Enquisa estrutural a fogares: ocio e hábitos culturais. Ano 2006

Enquisa estrutural a fogares. Ano 2007

Enquisa estrutural a fogares: Novas tecnoloxías. Ano 2008

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2008

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2008

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2009

Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares. Edición 2009

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2010

Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Ano 2010

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2011

Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2011

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2012

Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares. Edición 2012

Enquisa estrutural a fogares: Novas tecnoloxías. Ano 2012

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2013

Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. Ano 2012

Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Ano 2013

Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria. Ano 2013

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2013

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2014

Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais. Ano 2014

Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar. Ano 2014

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2015

Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade. Ano 2015

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2016

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Ano 2016

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2017

Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Edición 2017

Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. Edición 2017

Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Edición 2018

Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Edición 2018

Compartir: