O IGE

O IGE

Presentación

Estatuto

Plan de actuación anual

Organigrama

Nomeamentos

Formación e emprego

Perfil do contratante

Convenios de colaboración

Ficheiros de datos de carácter persoal

Sistema estatístico galego (SEG)

Lei de Estatística de Galicia

Planificación e programación

Características técnicas das publicacións do SEG

Inventario de operacións estatísticas

Consello Galego de Estatística

Memoria de actividade

Órganos estatísticos sectoriais

Código de boas prácticas das estatísticas europeas

Proxectos técnicos

A organización da estatística pública en España

Compartir: