Indicadores para o seguimento do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR)

Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR)

    1 Indicadores socioeconómicos

    2 Indicadores sectoriais

    3 Indicadores ambientais

Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) en Galicia

    1 Indicadores socioeconómicos

    2 Indicadores sectoriais

    3 Indicadores ambientais

 
Compartir: