Poboación (2017)1.119.905
Saldo vexetativo (2016)-4.185