Poboación (2019)1.119.366
Saldo vexetativo (2017)-4.912