Poboación (2021)1.120.134
Saldo vexetativo (2020)-6.387