Poboación (2018)1.119.091
Saldo vexetativo (2017)-4.871