Poboación (2017)1.120.294
Saldo vexetativo (2016)-4.185