Poboación (2018)1.119.091
Saldo vexetativo (2016)-4.185