Poboación (2019)1.119.366
Saldo vexetativo (2018)-5.951