Subscrición a noticias e novidades

Se está interesado en recibir información sobre as noticias e novidades relativas ós nosos produtos e servizos, solicitámoslle que se rexistre como usuario deste servizo cubrindo o seguinte formulario:
 Lista de subscrición
  Os campos (*) son obrigatorios
Nome e apelidos:  (*)
e-mail:  (*)
Os datos persoais facilitados neste formulario formarán parte do ficheiro automatizado de difusión creado pola orde do 26 de xaneiro de 2011 pola que se regulan os ficheiros automatizados de datos de caracter persoal existentes na Consellería de Economía e Facenda (DOG nº49, do 11.03.2011). A finalidade deste ficheiro é xestionar as relacións de difusión e información estatística do IGE. Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no Instituto Galego de Estatística (Complexo administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela), órgano responsable do ficheiro.
 
Se desexa darse de baixa na lista de subscrición ten dereito á elimina-la súa dirección de correo electrónico da nosa lista enviando un correo electrónico a ige.novidades@ige.eu co asunto "borrarse".
Compartir: