FORMULARIO DE RECLAMACIÓNS E SUXESTIÓNS

Dende o IGE consideramos que as reclamacións e suxestións son un elemento máis para mellorar o servizo que ofrecemos ao público. Agradecemos o esforzo que vostede pon en enviarnos esta información e comprometémonos a responderlle nun prazo máximo de tres días laborables.

A SÚA MENSAXE (máximo 500 caracteres)

O seu correo electrónico (*)

Confirme o seu correo electrónico (*)

Para un mellor servizo e se vostede o considera oportuno invitámolo a que encha as seguintes casillas.

Nome e apelidos/Organización:
Enderezo:
Poboación:
Código postal:
Provincia:
Profesión:
Teléfono de contacto:
Fax:
(*) Só é obligatorio dar unha dirección electrónica válida para poder contestar á súa mensaxe. A contestación ao resto da información é facultativa. Teña en conta que os datos persoais facilitados neste formulario formarán parte do ficheiro automatizado de difusión creado pola orde do 13 de xaneiro de 2003 pola que se regulan os ficheiros automatizados de datos de caracter persoal existentes na Consellería de Economía e Facenda (DOG nº29, do 11.02.2003). A finalidade deste ficheiro é xestionar as relacións de difusión e información estatística do IGE. Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no Instituto Galego de Estatística (Complexo administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela), órgano responsable do ficheiro.
Introduza os carácteres que aparecen na imaxe

 
Compartir: