Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 03/04/2020
Datos correspondentes a marzo de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Marzo de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Marzo de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En marzo de 2020 constituíronse en Galicia 344 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 44 constitucións menos que no mes anterior e 37 menos que no mes de marzo de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en novembro ascendeu a 49.056,02 euros por sociedade.

Por outra banda, en marzo de 2020 ampliaron o seu capital social 114 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 79,3 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en marzo ampliaron capital tres sociedades máis que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en marzo as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 41,28% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 36,92% no segundo. O 11,05% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o outro 10,76% na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Marzo de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en marzo en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 49.616,53 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 22,38% das empresas creadas en marzo pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a industria e enerxía (14,53%), a construción (13,37%) e a hostalaría (11,34%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 303 socios (o 77,10% do total) fronte a 90 socias (22,90%) en marzo de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en marzo, o 78,49% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 18,60% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Marzo de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En marzo de 2020 disolvéronse 107 sociedades mercantís en Galicia, 73 menos que en febreiro de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 5 unidades. Dezanove empresas reduciron o seu capital social en marzo. Este mes rexistráronse oito procesos de fusión e un de escisión.

O mes de marzo pechou con 20 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en marzo de 2019 había cinco sociedades máis afectadas por esta situación que en marzo de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende abril de 2019 a marzo de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: