Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 04/11/2020
Datos correspondentes a outubro de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Outubro de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Outubro de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En outubro de 2020 constituíronse en Galicia 294 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 43 constitucións máis que no mes anterior e 28 menos que no mes de outubro de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en outubro ascendeu a 35.981,18 euros por sociedade.

Por outra banda, en outubro de 2020 ampliaron o seu capital social 77 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a máis de 19 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en outubro ampliaron capital 24 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en outubro as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 41,16% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 40,48% no segundo. O 10,20% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o outro 8,16% restante na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Outubro de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en outubro en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 32.147,78 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 24,15% das empresas creadas en outubro pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (co 17,35% das constitucións rexistradas en outubro) e a construción (9,52%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 298 socios (o 77,6% do total) fronte a 86 socias (22,4%) en outubro de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en outubro, o 70,75% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 23,81% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Outubro de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En outubro de 2020 disolvéronse 83 sociedades mercantís en Galicia, 30 menos que en setembro de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 27 unidades. Vinte e unha empresas reduciron o seu capital social en outubro. Este mes rexistrátonse 6 procedementos de fusión de sociedades e 2 de escisión.

O mes de outubro pechou con 19 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en outubro de 2019 había 9 sociedades máis afectadas por esta situación que en outubro de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende novembro de 2019 a outubro de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: