Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 04/09/2020
Datos correspondentes a agosto de 2020

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Agosto de 2020

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Agosto de 2020
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En agosto de 2020 constituíronse en Galicia 259 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 43 constitucións menos que no mes anterior e 64 máis que no mes de agosto de 2019. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en agosto ascendeu a 238.343,19 euros por sociedade.

Por outra banda, en agosto de 2020 ampliaron o seu capital social 76 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a máis de 73 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en agosto ampliaron capital 25 sociedades máis que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en agosto as provincias de Pontevedra e A Coruña rexistraron o maior número de constitucións, co 36,68% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 42,08% no segundo. O 11,2% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o outro 10,04% restante na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Agosto de 2020

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en agosto en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada. O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 241.582,23 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 25,48% das empresas creadas en agosto pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son as relacionadas co sector inmobiliario, actividades financeiras e de seguros (co 15,44% das constitucións rexistradas en agosto) e a construción (11,58%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 243 socios (o 72,75% do total) fronte a 91 socias (27,25%) en agosto de 2020.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en agosto, o 67,57% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 27,41% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Agosto de 2020
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En agosto de 2020 disolvéronse 58 sociedades mercantís en Galicia, 6 máis que en xullo de 2020. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións aumentou en 15 unidades. Vinte empresas reduciron o seu capital social en agosto. Este mes rexistrátonse 3 procedementos de fusión de sociedades e 2 realizaron unha escisión.

O mes de agosto pechou con 18 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en agosto de 2019 había 2 sociedades máis afectadas por esta situación que en agosto de 2020.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende setembro de 2019 a agosto de 2020

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: