Estatística de fluxos da poboación activa

Resumo de resultados 29/07/2021
Datos correspondentes ao segundo trimestre de 2021

Introdución

A Estatística de fluxos da poboación activa é unha operación estatística encamiñada a analizar a evolución da poboación (ou de grupos particulares dela) no que concirne a súa relación co mercado laboral. Toma como base de partida a Enquisa de poboación activa (EPA), investigación por mostraxe, continua e de periodicidade trimestral, elaborada polo Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración co IGE (dende o terceiro trimestre de 2009). A partir dos resultados trimestrais desta, estímanse as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro.

Os resultados calcúlanse a partir da mostra común dos dous trimestres e engádeselle as persoas do trimestre que chegan do estranxeiro ou cumpliron 16 anos no último trimestre.

A pandemia provocada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma tivo importantes efectos sobre a Enquisa de Poboación Activa, tanto no que respecta á realización das entrevistas como a súa repercusión nas variables medidas pola Enquisa. Para máis información consultar esta nota.

Fluxos totais

Fluxos de persoas que entran e saen da actividade cada trimestre. Galicia
Miles de persoas

Fonte: IGE

No segundo trimestre de 2021, 64.900 persoas pasaron a formar parte da poboación activa en Galicia. Outras 47.500 persoas que, no trimestre pasado, formaban parte da poboación activa da nosa Comunidade Autónoma, abandonaron este colectivo. O saldo entre as entradas e as saídas da actividade neste trimestre foi positivo (pasaron á situación de actividade un maior número de persoas das que a abandonaron).

Con respecto ao acontecido no mesmo trimestre do ano anterior, producíronse máis entradas á situación de actividade no segundo trimestre de 2021 (16.500 persoas máis); con respecto ás saídas, neste trimestre a cifra é inferior á de hai doce meses (39.800 saídas menos).

O fluxo de entrada á ocupación no segundo trimestre de 2021 en Galicia situouse en 67.800 persoas, e o de saída en 44.200 persoas. O saldo entre as entradas e saídas de ocupación neste trimeste foi, polo tanto, positivo. Con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior, a cifra de entradas é superior (20.900 persoas máis) e a de saídas é inferior (33.500 saídas da ocupación menos).

A pandemia provocada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma tivo importantes efectos sobre a Enquisa de Poboación Activa, tanto no que respecta á realización das entrevistas como a súa repercusión nas variables medidas pola Enquisa. Para máis información consultar esta nota.


No que respecta aos fluxos de paro, este trimestre 57.900 persoas pasaron a formar parte da poboación parada; outras 64.000 persoas abandonaron esta situación, polo que o saldo entre saídas e entradas este trimestre foi positivo. É dicir, pasaron a formar parte da poboación parada menos persoas das que abandonaron o colectivo no trimestre de referencia. Con respecto ao acontecido hai un ano, rexistrouse un menor fluxo de entradas á poboación parada (13.300 entradas menos) e un menor fluxo de saídas da poboación parada en Galicia (15.300 saídas menos que hai un ano).


Fluxos de persoas que entran e saen da ocupación cada trimestre. Galicia
Miles de persoas

Fonte: IGE


Fluxos de persoas que entran e saen do paro cada trimestre. Galicia
Miles de persoas


Fonte: IGE

Matriz de transicións

A representación da poboación nunha matriz que relacione a súa situación de actividade no trimestre actual con respecto a súa situación no trimestre anterior, achega información sobre o destino dos fluxos de entrada e saída dos que se falou no apartado anterior. Con esta matriz pódese saber, entre outras cousas, que porcentaxe dos que abandonaron a situación de inactividade pasou a formar parte da poboación ocupada e que porcentaxe ingresou na poboación parada; ou cantas persoas das que abandonaron a situación de paro o fixeron por atopar un emprego (pasaron a formar parte da poboación ocupada) ou por abandonar a situación de actividade (pasaron a formar parte da poboación inactiva).

Das 64.900 persoas que deixaron de formar parte da poboación inactiva de Galicia entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2021, o 46,5% comezaron a traballar (no segundo trimestre de 2021 forman parte da poboación ocupada) e o 53,5% restante buscan emprego (forman parte da poboación parada).

Con respecto ao fluxo de saída da poboación ocupada, o 52,3% das 44.200 persoas que no primeiro trimestre de 2021 estaban traballando e no segundo trimestre de 2021 deixaron de estalo pasaron a formar parte da poboación parada; o 47,7% pasaron á situación de inactividade.

Finalmente, e como se mencionou no apartado anterior, unhas 64.000 persoas deixaron de estar en paro no segundo trimestre de 2021. Destas, o 58,8% atoparon emprego e pasaron a formar parte da poboación ocupada e o 41,3% pasaron a formar parte da poboación inactiva.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica no trimestre actual e a relación coa actividade económica no trimestre anterior. Galicia. Segundo trimestre de 2021
Miles de persoas

Nota: debido á metodoloxía empregada na súa elaboración, os resultados non necesariamente coinciden cos saldos netos da EPA trimestral, explicándose as diferenzas principalmente polos colectivos de "non consta" (persoas que cumpren 16 anos no paso dun trimestre a outro e as persoas que non residían en España no trimestre anterior).
Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: