Mapa das parroquias de Galicia segundo o subgrao de urbanización (GU 2011)

Fonte: IGE. Clasificación do grao de urbanización das parroquias e dos concellos galegos (GU 2011)

Nota:

  • ZDP: Zona densamente poboada
  • ZIP: Zona intermedia
  • ZPP: Zona pouco poboada
Compartir: