BOLETÍN DE SERIES DE CONXUNTURA. FINANZAS E EMPRESAS

Créditos do sector bancario
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: Banco de España. Boletín estadístico    (descarga da táboa)

Créditos do sector bancario


Depósitos do sector bancario
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: Banco de España. Boletín estadístico    (descarga da táboa)

Depósitos privados


Hipotecas
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: INE. Estadística de hipotecas    (descarga da táboa)

Número de hipotecas


Sociedades mercantís
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
INE. Estadística de Sociedades Mercantiles    
(descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas


Debedores concursados
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: INE. Estadística de procedimiento concursal    (descarga da táboa)

Debedores concursados


Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano

Definicións

Compartir: