BOLETÍN DE SERIES DE CONXUNTURA. CONTAS ECONOMICAS

Produto interior bruto (PIB)

PIB índices de volume. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010
INE. Contabilidad nacional trimestral de España. Base 2010    
(descarga da táboa)

PIB. Índices de volume


PIB a prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010
INE. Contabilidad nacional trimestral de España. Base 2010    
(descarga da táboa)

PIB. Prezos correntes


Postos de traballo equivalentes a tempo completo

Postos de traballo equivalentes a tempo completo.
Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010
INE. Contabilidad nacional trimestral de España. Base 2010    
(descarga da táboa)

Postos de traballo equivalentes a tempo completo


Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano

Definicións

Compartir: